Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích

Để cung cấp tối ưu dịch vụ cho Quý khách sử dụng trang web n05hoangdaothuy.com, chúng tôi mong muốn thành viên cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của Quý khách bao gồm: tên, địa chỉ email, số thuê bao di động và các thông tin khác…

2. Phạm vi sử dụng:

Phạm vi sử dụng:

–  Tối ưu dịch vụ trên n05hoangdaothuy

–  Cung cấp các dịch vụ mới trên trang web

–  Ngăn chặn sớm các hành động phi pháp.

Nếu chưa có sự đồng ý từ Quý khách, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ và cá nhân nào cho bên thứ ba.

3. Lưu trữ

Quý khách sau khi đăng ký cung cấp thông tin vẫn có thể yêu cầu n05hoangdaothuy xóa thông tin cá nhân khi hủy đăng ký sử dụng các dịch vụ trên trang web.

4. Phương pháp điều chỉnh tập dữ liệu:

Khi truy cập vào trang web, thành viên được sử dụng các dịch vụ đã cung cấp sẵn có trên trang web theo đúng quy định.

5.  Cam kết

 – n05hoangdaothuy cam kết nỗ lực hết mình để bảo mật các thông tin của thành viên tốt nhất, các biện pháp tối tân sẽ được sử dụng để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ trên n05hoangdaothuy.

 – Nói KHÔNG với mua bán dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự đồng ý từ phía khách hàng ngoại trừ trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin. 

 – Nếu máy chủ bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu, n05hoangdaothuy sẽ có trách nhiệm điều tra xử lý kịp thời và gửi thông tin vụ việc đến cho thành viên trong thời gian sớm nhất

 – Nếu thông tin của thành viên nào cung cấp không đúng, chúng tôi sẽ hủy toàn bộ những nội dung đã được đăng tải trên n05hoangdaothuy của thành viên đó.

Bài mới