Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2021

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là việc người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng và nhận về một số tiền theo thỏa thuận của hai bên. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan.Trong đó, các bên cần chuẩn bị mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi làm thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2021

Điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp và chỉ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đất Đai năm 2013:

 • Thứ nhất, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Đây là điều kiện cần và hàng đầu cần phải đáp ứng, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 168, khoản 3 Điều 186 Luật đất đai 2013.
 • Thứ hai, đất được mang ra chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải không có tranh chấp. Bởi lẽ, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang có tranh chấp đất đai vừa gây ảnh hưởng xấu cho bên được chuyển nhượng vừa gây ra những vấn đề phức tạp trong thủ tục pháp lý và giải quyết tranh chấp sau này.
 • Thứ ba, quyền sử dụng đất đó không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Trường hợp quyền sử dụng đất đang bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án thì quyền chuyển nhượng sẽ bị hạn chế tùy theo quy định cụ thể tại bộ luật dân sự hay hình sự.

Điều kiện cuối cùng mà các bên cần phải đáp ứng là quyền sử dụng đất đó được chuyển nhượng khi đang trong thời hạn sử dụng đất. Thông thường, có hai loại thời hạn sử dụng đất là đất sử dụng ổn định lâu dài và đất có thời hạn sử dụng (Điều 125, Điều 126 Luật đất đai năm 2013).

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 192 Luật Đất đai 2013., các bên còn phải đáp ứng các điều kiện riêng biệt khác.

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2021

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo 04 bước cơ bản sau:

 • Bước 1: Các bên đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất cần chuyển nhượng quyền sử dụng đất để yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kèm theo một bộ hồ sơ cần các giấy tờ:

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu);

Bản hợp đồng chuyển nhượng;

Bản gốc minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng.

 • Bước 2: Kê khai tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai và chuẩn bị hồ sơ sang tên sổ đỏ gồm có các giấy tờ:
Xem thêm:  Thủ tục đăng ký tạm trú cho người thuê nhà

Tờ khai lệ phí trước bạ

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 bản sao có chứng thực quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

01 bản có chứng thực chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua

 • Bước 3: Thủ tục sang tên hồ sơ

Bên bán ký đơn đề nghị đăng ký biến động, 

Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng chứng thực.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản gốc quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của bên nhận chuyển nhượng.

 • Bước 4: Nộp lệ phí và nhận sổ đỏ

Mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Quý bạn đọc có thể tham khảo mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: ……CN

                                                           ….., ngày…..tháng……năm……

 1. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
 2. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ………sinh năm……………

Chứng minh nhân dân số:………do:……….Cấp ngày:……tháng…….năm……

Nghề nghiệp: ………

Địa chỉ thường trú: ………

 1. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ………………..sinh năm……….

Chứng minh nhân dân số:………..do:………..Cấp ngày:……tháng…….năm……

Nghề nghiệp: ………

Địa chỉ thường trú: ………

Hoặc Ông (Bà):

Đại diện cho (đối với tổ chức): …

Địa chỉ: ……

Số điện thoại: ………… Fax……………(nếu có)

Thửa đất chuyển nhượng

Diện tích đất chuyển nhượng: ………….. m2

Loại đất: ………….Hạng đất (nếu có) ……

Thửa số: ……

Tờ bản đồ số: ……

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……….do…………..cấp ngày…….. tháng …….. năm…….

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

 1. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây :

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ……..(bằng chữ) ……

Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ……. ,

(bằng chữ) …………..

Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  ……….(bằng chữ) ……….

Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)…………………. ,(bằng chữ)  ……

Thời điểm thanh toán ……

Phương thức thanh toán: …

Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đã cam kết.

Xem thêm:  Thủ tục đăng ký tạm trú cho người thuê nhà

Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

 1. Các cam kết khác :

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên nào không thực hiện những nội dung đã thỏa thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

Các cam kết khác……….

Hợp đồng này lập tại ……….. ngày ….  tháng … năm …  thành ……. bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất         Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất  

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

 1. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Về giấy tờ sử dụng: …

Về hiện trạng thửa đất: ……

Chủ sử dụng đất: …

Loại đất: ……

Diện tích: ……

Thuộc tờ bản đồ số: ……

Số thửa đất: …

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …

Về điều kiện chuyển nhượng: …

Ngày … tháng …. năm……   

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN …………   

  (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu) 

III. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày…..tháng…..năm….. (bằng chữ ….)

tại …(12),

tôi …., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ….,tỉnh/thành phố …..

CÔNG CHỨNG:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là …. và bên B là …; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

….(13)

Hợp đồng này được làm thành …bản chính (mỗi bản chính gồm …. tờ, …..trang), giao cho:

Bên A …..bản chính;

Bên B ….. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số……., quyển số …….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất đòi hỏi sự chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ với trình tự thủ tục gắt gao. Bởi lẽ đất là tài sản công do Nhà nước quản lý. Để thuận tiện cho quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình, quý độc giả có thể tham khảo các thông tin trên đây cũng như mẫu đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giới thiệu trong bài viết này nhé!

Bài mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *